De opslagmogelijkheden voor (ADR) gevaarlijke stoffen

Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Onze instanties verlangen speciale opslagvoorzieningen voor deze stoffen en voeren zeer regelmatig controles uit. Wij hebben een behoorlijke investering gedaan om deze ADR goederen veilig en volgens de regels te kunnen behandelen.

De toenemende vraag naar ruimte voor de behandeling van deze gevaarlijke stoffen heeft geresulteerd in de uitbreiding van meerdere chemieloodsen op ons bedrijventerrein Distriport Benelux. Op dit moment is circa 2800m2 met een sprinklerinstallatie ingericht / omgebouwd zodat we er klasse 2,4,5,6,8,9 kunnen behandelen. Zeker voor wat betreft de behandeling van klasse 3 stoffen hebben wij niet bezuinigd. Momenteel beschikken wij over een ruimte van circa 300m2 met een AFFF schuiminstallatie en er is maar liefst een ruimte van circa 2800m2 gecreƫerd welke is voorzien van een Hi-Ex outside air lichtschuiminstallatie. Om de opgeslagen goederen zo adequaat mogelijk te beschermen tegen een calamiteit staat deze loods na activering van het blussysteem binnen 3 minuten vol met schuim (zie video).

Vakbekwaam handelen van vrijwel al onze chauffeurs en medewerkers

Ieder jaar worden er weer nieuwe mensen opgeleid om de opleiding Vakbekwaamheid Gevaarlijke Stoffen te behalen. Inmiddels hebben we een heel team met medewerkers die door het jaar heen verschillende praktijk-en theorie oefeningen moeten volgen zodat ze de voorschriften kennen en de procedures volgen die van ons verlangt worden.

Al onze chemieloodsen en transporteenheden zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een calamiteit kunnen onze medewerkers direct een eerste inzet doen zodat de eventuele schade beperkt blijft.

Dagelijks houden wij een journaal in het Centraal Registratie Punt (CRP) bij zodat er zowel intern als extern direct geschakeld kan worden bij een calamiteit. Het doel van dit CRP is dat een ieder weet waar welke gevaarlijke stof staat opgeslagen.