Informatie betreffende het coronavirus COVID-19

Hierbij een update betreft de maatregelen die wij als CTG nemen om de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

 • Vanaf 17-03-2020 adviseren wij alle bezoekende chauffeurs werkhandschoenen te dragen vanaf het moment dat u uw voertuig verlaat.
 • Vanaf 14-10-2020 zijn bezoekers/chauffeurs verplicht een mondkapje te dragen
 • Bezoekers/chauffeurs zijn verplicht te wachten in de vakken
 • Wij vragen u om gepaste afstand te bewaren (minimaal 1,5 meter)
 • Wij vragen u om te zorgen voor goede hygiĆ«nemaatregelen:
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep
 • Geen handen schudden
 • Wij accepteren voorlopig geen externe bezoeken, indien niet strikt noodzakelijk

Intern verzoeken wij onze medewerkers ook een aantal maatregelen te treffen:

 • Personeel dat aan de balie werkt dient vanaf nu handschoenen te dragen, loodspersoneel dient werkhandschoenen te dragen
 • Gebruik alleen uw eigen telefoon op uw bureau en werk alleen op uw eigen werkplek
 • Ga niet onnodig naar andere locaties, doe dit alleen als het noodzakelijk is
 • Roken met niet meer dan 1 persoon tegelijk in de daarvoor bestemde rookabri’s. Houdt rekening met elkaar. Er mag beslist niet meer samen worden gerookt.
 • Lunchpauzes zo veel mogelijk verdelen en afstand houden van elkaar (minimaal 1,5 meter). Niet meer dan 4 personen tegelijk in de kantine.

Verder roepen wij iedereen op om het gezonde verstand te gebruiken.